© 2019 Magna Technica Ltd. / Магна Техника ЕООД.

България, 7000 Русе

ул. Арда 2

-

Bulgaria, 7000 Ruse

2 Arda str.

Валяци

Mediana 18-41
Ролковият валяк Mediana осигурява подготовката на оптималното сеитбено легло. На дълбочина 4-5 см се образува слой фина почва, като в най-горния слой има по-груби частици, които позволяват навлизането на влага в почвата като същевременно предотвратяват изпарението. Работната ширина варира от 1.84 м до 4.05 м с тегло от 282 до 847 кг, в зависимост от конфигурацията. Стандартното оборудване включва самопочистващ се призматичен валяк Guttler® ø33/38 см, централно лагеруване и рамка 140 x 80 мм.
Mediana 270-600
Всяко тяло на валяка се състои от две половини с различни размери, които работят заедно, за да осигурят ненадминатото самопочистване. Серията е компактна и лесна за управление. Областите на приложение обхващат от професионална грижа за тревни площи до валцуване преди или след сеитбата, предотвратяване на суспензиите, спестяване на вода. Работната ширина варира от 2.70 м до 6.00 м с тегло от 662 до 1400 кг. Стандартното оборудване включва самопочистващ се призматичен валяк Guttler® ø33/38 см.
Matador 15-41
Matador има огромна мощност и в същото време икономичен разход на гориво. Този валяк работи еднакво брилянтно на тревни площи, за стимулиране на културите, за консолидация на почвата и помага за по-високи добиви. Работните ширини варират от 1,41 м до 4,05 м с тегло от 575 до 1355 кг. Стандартното оборудване включва самопочистващ се призматичен валяк Guttler® ø45/50 см, централно лагеруване и рамка 140 x 80 мм.
Matador 420-630
По-големите варианти в серията Matador се характеризират със своята универсалност. Някои от областите на приложение са: професионална грижа за пасища,предсеитбена подготовка, стимулиране на братенето при използване през пролетта, стимулация на покълването при рапица и др. Работните ширини варират от 4.18 m до 6.18 m с тегло от 1700 до 2400 кг. Стандартното оборудване включва самопочистващи призматични валяци Guttler® ø45/50 см и хидравлично сгъване.
Offset
Тази серия има всички предимства, които предоставят Guttler: защита от ерозия на почвата, затваряне на почвените капиляри с цел задържане на влагата в почвата, идеален за предсеитбена подготовка и формиране на сеитбено легло и др. Работните ширини са 4.80 и 6.40 м, с тегло от 2555 до 3320 кг, в зависимост от конфигурацията. Стандартното оборудване включва самопочистващи призматични валяци Guttler® ø45/50 см и хидравлично сгъване. Като опция може да се поръча с подравнителна секция FlatSpring.
Mayor
Особено благоприятното съотношение цена / производителност прави този прикачен валяк идеалното устройство за средни стопанства. Работните ширини са 6.40 (5 секции, 2980 кг) или 7.70 м (7 секции, 3460 кг). Стандартното оборудване включва самопочистващи призматични валяци Guttler® ø45/50 см и хидравлично сгъване.
Master
Master е професионалната серия, подходяща за големи стопанства. Валякът се състои от средна част - 1,80 м и сгъваеми части, които са подвижни за копиране на терена. Работните ширини са от 6.40 до 10.40 м, с тегло от 2170 до 4950 кг, в зависимост от конфигурацията. Стандартното оборудване включва самопочистващи призматични валяци Guttler® ø45/50 см и хидравлично сгъване. Като опция може да се поръча иглена секция преди валяците, различни варианти на гуми, пневматични спирачки.
Magnum
Флагмeнът на прикачните валяци Guttler - за големи площи и осигуряват изключителна продуктивност. Работната ширина е 12.40 м, разделена на 8 копиращи терена секции, с общо тегло 6 400 кг. Стандартното оборудване включва самопочистващи призматични валяци Guttler® ø45/50 см, пневматични сприрачки и хидравлично сгъване. Като опция може да се поръча иглена секция преди валяците, която тежи допълнителни 2300 кг.
Show More

Валяци Guttler Matador

Валяци Guttler Magnum 1240